Casual

Firemní značka

 

ORSAY GmbH
Im Lossenfeld 12
77731 Willstätt-Sand
Niemcy

E-Mail: info@orsay.com
Telefon: 07852/910-0

Jednatel: Matthias Klein
Okresní soud Freiburg i. Br., Nemecko
HRB: 370336
NIP: 14225537425 70 47 29


 

Copyright

Pro design webových stránek, text, veškerou grafiku a fotografie, jakýkoliv výběr, popř. jakoukoliv úpravu výše uvedeného, a jakýkoliv software platí: Copyright © 2015 ORSAY GmbH. Všechna práva vyhrazena. Pořizování kopií a reprodukcí (včetně tisku na papír) veškerých webových stránek, ale také částí těchto webových stránek, se povoluje pouze za účelem učinění objednávky u společnosti ORSAY GmbH nebo za účelem použití těchto webových stránek jako zdroje nákupu. Jakékoliv jiné použití materiálů a informací, které se nacházejí na těchto webových stránkách, a to včetně reprodukce, dalšího prodeje, změny a uveřejnění k jinému než výše uvedenému účelu, se zakazuje, ledaže by s tím společnost ORSAY GmbH předem písemně vyslovila svůj souhlas.


 

Ochranné známky

Všechny nadpisy na jednotlivých stránkách, popř. navigační lišty, grafiky a symboly tlačítek na obrazovce, jsou zapsanými ochrannými známkami, obchodními nebo ochrannými značkami společnosti ORSAY GmbH. Všechny další ochranné známky, názvy výrobků a názvy a loga firem, citované na těchto webových stránkách, jsou výhradním vlastnictvím příslušného majitele.