CSR bei ORSAY

Corporate Responsibility

 

Temat odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw - Corporate Responsibility - odgrywa w ORSAY dużą rolę. Zapraszamy do zasięgnięcia informacji na ten temat:

- instrukcja CR ORSAY dla dostawców (wersja w języku angielskim)

 

- ORSAY członkiem etycznej inicjatywy ds. robotników - Ethical Trading Initiative