CSR bei ORSAY

Odpowiedzialność korporacyjna

 

Temat odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw - Corporate Responsibility - odgrywa w ORSAY dużą rolę. Zapraszamy do zasięgnięcia informacji na ten temat:

 

- ORSAY członkiem etycznej inicjatywy ds. robotników - Ethical Trading Initiative