Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez ORSAY.COM

 

Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych przez ORSAY.COM zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926 tekst jednolity) w celu wykonania umowy pomiędzy stronami oraz do realizacji wewnątrzfirmowych celów marketingowych. Jednocześnie Klient wyraża zgodę na przekazywania swoich danych osobowych partnerom ORSAY.COM jeśli będzie to konieczne do realizacji danego zamówienia. Partnerzy ORSAY.COM mogą przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe Klienta wyłącznie do celów realizacji zamówienia. Klient oświadcza ponadto, iż został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych, prawie do ich poprawiania oraz usuwania.


Administratorem danych osobowych jest: Spółka ORSAY GmbH, Im Lossenfeld 12, 77731 Willstätt-Sand, Niemcy.